jueves, 27 de septiembre de 2012

Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte VIII)

HECTOR CASTRO ARIÑO

La sinceridad y dulzura en el tratamiento formal de la canción (de Bernart de Ventadorn) destacan sobre cualquier otro. Los procedimientos metafóricos empleados son de alto ingenio:

“ … E s’aissi pert s’amistat, // be.m tenh per
Dezeretat // d’amor, e ja Deus no.m do // mais
Faire vers ni chanso “.

“ Pois voutz sui en la folor, // be serai fols, s’eu no
Pren // d’aquestz dos mals lo menor; “

“ Li seu belh olh traidor, “

“ … que, s’eron mil ajostat, // plus gardon la ion eu
So, // c’a totz aicels d’eviro “.

“ De l’aiga que dels olhs plor, // escriu salutz mais de cen, (…) “.

El sentimiento particular de nostalgia del autor aparece ya en los primeros versos:

“ una domna.m det s’amor, // c’ai amada lonjamen; “.

No repite fórmulas preestablecidas y los hipérbatons que utiliza son de gran finura estética. Encuadrado en el trobar leu observamos su ligereza expresiva capaz de llegar a una interpretación más clara. La ya citada sinceridad se confirma con la decisión que toma el enamorado de seguir siendo el amigo de la dama a pesar de la desaprobación que frente a él tomará la sociedad. Esa sinceridad se reflejará pues en el amor y, en consecuencia, en la veracidad, autenticidad y franqueza de la propia poesía, ya que para Ventadorn la poesía viene determinada por el amor y por el corazón. La contemplación y la sensualidad, que son una dualidad constante en la poesía amorosa del trovador, se ven claramente reflejadas a lo largo de estas estrofas. El tema social también aparece criticado de forma sutil y sencilla en esta composición; la sociedad, su ambiente, no entenderá la postura que adoptará el amante.

Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte I)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte II)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte III)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte IV)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte V)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte VI)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte VII)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (y Parte IX)


Héctor Castro Ariño+

Autor: Héctor Castro Ariño

martes, 18 de septiembre de 2012

"Madrid-L'Adveniment de la República", de Josep Pla

hector castro ariño resenya

Josep Pla s'ha caracteritzat per la seva polivalència literària. Escriptor i periodista deixa una mostra d'aquesta combinació en les seves cròniques històrico-polítiques.

Les eleccions del 1931 van confluir en la proclamació de la 2ª República el 14 d’abril de 1931. Madrid-L’Adveniment de la República, publicat el 1932, és una compilació de cròniques en les que Pla descriu el nou règimen polític del país, primer destacant les coses positives per després criticar durament allò negatiu. Durant aquesta època Pla viu l’ambient parlamentari de Madrid i, en especial, el dels diputats conservadors catalans dirigits per Francesc Cambó. En algunes de les seves cròniques cal destacar l’estil col·loquial i inclús improvitzat amb el que l’autor descrivia i qüestionava la realitat social i política espanyoles. Pla capta el dia a dia i el descriu molt minuciosament.

Si parlem del periodisme en general durant la segona República, hem de dir que estava molt influenciat pel poder polític. Periodistes que acaben esdevenent polítics i polítics que esdevenen columnistes de luxe en diversos diaris és una mostra d’aquest aspecte. Durant aquells anys la premsa va crèixer en difusió. Va haver-hi una renovació estilística i tecnològica i fou realment una etapa de pluralisme i de llibertat d’espressió. El periodisme i la política estaven molt interconnectats. Gairebé totes les formacions polítiques tenien el seu diari. Els diaris es decantaven vers les idees d’esquerra o dreta, la neutralitat era molt difícil.

Héctor Castro: “Els periodistes d’aquella època tenien un accès molt directe als polítics”.

Quan es proclama la Segona República Josep Pla era corresponsal de “La Veu de Catalunya” a Madrid. Pla feia servir diferents fonts informatives. Una era la coneixença que tenia Pla de personatges de la vida pública entre els que destacaven molts polítics (parlamentaris, ambaixadors i alguns senadors i exsenadors). Els fets que narra per fonts polítiques acostumen a anar acompanyades d’identificació (l’exsenador Manteca, el senyor Ventosa, Gabriel Alomar, el senyor Ayuso...).  Un exemple clar de tot això el tenim en el moment que Pla reconeix que li pregunta directament al senyor Joan Ventosa, del Ministeri d’Hisenda: “Pregunto. Respostes vagues. Pregunto més”. El jo és una característica de l’estil de Pla i sovint es dirigeix directament al lector. El de Palafrugell forma part d’una elit social i cultural del moment i ell n’és totalment conscient. Pla es caracteritza també per l’ús d’un dietari en el que va escrivint tot el que considera important perquè no se’n oblidi. Els periodistes d’aquella època tenien un accès molt directe als polítics. Pla, com molts altres periodistes, obtenia també informació a través de les entrevistes mantingudes directament amb representants polítics –a part de coneguts i amics dels propis polítics-. Un exemple n’és quan Pla afirma haver parlat amb Lerroux, dirigent del Partido Radical: “Parlo amb Lerroux en el seu domicili (O’Donnell, 4)”. Els llocs oficials constitueixen una altra font peroiodística. Els periodistes anaven al Congrès, a Governació i a d’altres llocs institucionals. Les tertúlies de cafè i el caràcter observador de Josep Pla (ell ho defineix com “estar al lloc apropiat en el moment adequat”) reportaven en ell mateix elements informatius molt importants. En aquestes tertúlies compartien conversa intel·lectuals, polítics i periodistes.

Héctor Castro: “Aquestes cròniques no anaven dirigides a cap elit sinó que anaven vers un públic general”.

L’estil irònic de Pla ens reporta un element humorístic si més no al llegir les seves cròniques. Són vertaderes cròniques polítiques (i periodístiques) com hem indicat però mantenen un estil directe amb el públic i un llenguatge senzill que fan que que qualsevol lector pugui llegir els seus escrits. Aquestes cròniques no anaven dirigides a cap elit sinó que anaven vers un públic general. Pla combina detalls minuciosos dels fets més importants que passaven amb les anècdotes simpàtiques i divertides d’aquells dies. Aquesta obra conforma molt bé un compendi de la història espanyola que va des de la proclamació de la Segona República fins a començaments de l’any 1932.

josep pla
Josep Pla


Héctor Castro Ariño+

Autor: Héctor Castro Ariño

miércoles, 12 de septiembre de 2012

"La rebelión de las masas"

rebelión masas
Recensión:
La rebelión de las masas,
de José Ortega y Gasset


José Ortega y Gasset, considerado de manera universal como uno de los intelectuales más importantes del pasado siglo, nos presenta una obra en la que analiza el papel que el ciudadano ha ido desarrollando hasta adquirir su estatus actual (a finales de los años veinte del siglo XX, que es cuando el autor publica por primera vez esta obra). Se nos presenta el llamado “hombre-masa”, que no es otro que aquel hombre que abandona su pertenencia a un estrato -no social en el sentido estricto del término- para ascender a otro superior pero sin dejar su mediocridad.

Ortega y Gasset nos plantea una sociedad en la que el hombre “vulgar” es el que se posiciona en todos los sentidos y es el que se encuentra al frente de las instituciones. El autor indica que la muchedumbre está dirigida a su vez por “hombres-masa” caracterizados por su mediocridad en una sociedad europea que, cada vez más, pierde su hegemonía frente al creciente poderío de los Estados Unidos. El movimiento bolchevique y el fascismo son algunos de los ejemplos que aparecen como dirigismo de masas. A pesar de que hay un claro posicionamiento en torno a la creciente desorientación y pérdida de valores de la vieja Europa frente a la joven nación americana, Ortega y Gasset censura a aquellos que desde un punto de vista excesivamente pesimista y, para nada esperanzador o práctico, anuncian una declive europea o una decadencia terrible. 
ortega y gasset

La rebelión de las masas nos muestra la supremacía que las masas han adquirido en el plano socio-plítico como consecuencia de un progresivo crecimiento y una evolución secular de la vida. Estas masas, conformadas por un conjunto totalmente heterogéneo, actúan de un modo elocuente y con espíritu o creencia de ser superiores a los demás y a las épocas pasadas. También son hombres víctimas o verdugos de la especializción. La especialización no tiene por qué ser negativa si se entiende y se constituye como una herramienta del hombre en su trabajo. En cambio, la especialización pasa a ser algo perjudicial y humillante para el intelectual cuando este deja de serlo para convertirse en un profesional que solo domina su materia y que se muestra totalmente ignorante ante todos los campos restantes. La democracia liberal, la experimentación científica y la industrialización han ido forjando el camino, ya en el siglo XIX, para el advenimiento del hombre-masa. La nación en la que la especialización domina los ámbitos humanístico-culturales resulta ser un país mediocre dirigido por individuos mediocres. La nación debe basarse en una historia compartida, en unos hechos acontecidos a una comunidad y no solo debe mirar al pasado ni tampoco debe solo vivir el presente, es necesario que toda nación sea consciente de que pasado y presente confluyen en un futuro próximo por el que deben trabajar. El autor advierte de que la constitución del Estado no debe ser un freno para el desarrollo de las libertades individuales, hecho que lamentablemente ocurre.

La obra es un compendio filosófico de Ortega y Gasset que utiliza el término hombre-masa para razonar en torno a diversas cuestiones que se centran en los ámbitos social, político, cultural y educativo principalmente. A pesar de que las obras de referencia bibliográfica apuntan a la sencillez semántica y gramatical de La rebelión de las masas, los neófitos en la materia pueden encontrarse con unes estructuras sintácticas elaboradas así como con el uso de una terminología específica.Héctor Castro Ariño+

Autor: Héctor Castro Ariño

sábado, 1 de septiembre de 2012

Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte VII)

hector castro ariño lirica

La siguiente canción pertenece ya a Bernat de Ventadorn y está constituida por siete coblas y dos tornadas. En esta poesía el trovador se debate ante un gran dilema debido a que su dama tiene otro enamorado. Finalmente el poeta decidirá seguir al lado de su dama para no perderla totalmente aunque sea desaprobado por la gente. El trovador sigue creyendo que la dama le ama más a él que a cualquier otro.

Era.m cosselhatz, senhor,             Pois vol autre amador vos,
c’avetz saber e sen:                      ma domn’, eu no lo.lh defen;
una domna.m det s’amor,              e lais m’en mais per paor
c’ai amada lonjamen;                    que per autre chauzimen;
mas eras sai de vertat                   e s’anc om dec aver grat
qu’ilh a autr’amic privat,                 de nul servizi forsat,
ni anc de nul companho                be dei aver guizerdo
companha tan greus no.m fo.       Eu, que tan gran tort perdo.

D’una re sui en error                      Li seu belh olh traidor,
e.n estau en pensamen:                que m’esgardavon tan gen,
que m’alonje ma dolor,                  s’atressi gardon alhor
s’eu aquest plaih li cossen.           Mout I fan gran falhimen;
E s’aissi.l dic mon pessat,            mas d’aitan m’an mout onrat
vei mo damnatge doblat.              que, s’eron mil ajostat,
cal que.n fassa o cal que no         plus gardon la ion eu so,
re no posc far de mo pro.              c’a totz aicels d’eviro.

E s’eu l’ am a dezonor,                   De l’aiga que dels olhs plor,
esquerns er a tota gen;                  escriu salutz mais de cen,
e tenran m’en li pluzor                    que tramet a la gensor
per cornut e per sofren.                  et a la plus avinen.
E s’aissi pert s’amistat,                  Manhtas vetz m’es pois membrat
be.m tenh per dezeretat                 de so que.m fetz al comjat:
d’amor, e ja Deus no.m do             qu’e.lh vi cobrir sa faisso,
mais faire vers ni chanso.              c’anc no.m poc dir oc ni no.

Pois voutz sui en la folor,               Domna, a prezen amat
be serai fols, s’eu no pren              autrui, e me a celat,
d’aquestz dos mals lo menor;         si qu’eu n’aya tot lo pro
que mais val, mon essien,             et el la bela razo.
qu’eu ay’en leis la meitat                Garsió, ara.m chantat
que.l tot perda per foldat,               me chanso, e la.m portat
car anc a nul drut felo                    a mo Messager, qu’I fo,
d’amor no vi far son pro.                qu’e.lh quer cosselh qu’el me do.5

El trovador inicia el poema pidiendo consejo ya que sabe que su dama tiene otro amigo. Se debate entre seguirla amando y, en consecuencia, ser escarnio de toda la gente, o dejar de amarla, con lo que se sentirá desamparado del amor y no podrá componer más. En la estrofa IV habla muy bien del estado de locura en el que se encuentra y decide escoger el menor de los dos males: seguir amándola. Sigue creyendo, como anteriormente hemos indicado, que la dama le sigue amando más a él que a ningún otro. Expresa también el deseo de que la dama ame al otro en la conversación pública mientras a él le reserve el amor íntimo. Finalmente manda a Garsió que le cante su canción y que la lleve a su Mensajero para que pueda ser aconsejado.

La estructura estrófica es la siguiente: 7a  7b  7a  7b  7c  7c  7d  7d.
Las tornadas se estructuran de la forma 7a  7a  7b  7b.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 RIQUER Martín, de, Los Trovadores: Historia literaria y textos, págs. 396-399.
Héctor Castro Ariño+

Autor: Héctor Castro AriñoConcepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte I)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte II)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte III)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte IV)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte V)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte VI)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (Parte VIII)
Concepciones amorosas contrapuestas: Marcabrú y Bernart de Ventadorn (y Parte IX)